Cinquain i maktlöshet

Skrivpuff: Maktlös.

vanmakt
frustrerad olycklig
kämpar resignerar slocknar
känslor som bryter ner
maktlöshet

Blue Feather Trap

Advertisements