Dit når aldrig du!

Skrivpuff: Hjärta.

Jag stod framför dig
men längtade
mig bort.
Du talade till mig
men jag hörde
inga ord.
Du tog min hand
men berörde inte
mitt hjärta.

Min kropp
och min själ
befinner sig på
olika platser.
Ofta.
Mitt hjärta följer
alltid min själ –
mitt inre innersta.
Ditt når aldrig
du.

Blue Far Away

Listen to me please

Daily Prompt: The Guilt that Haunts Me
Share a time when you were overcome with guilt. What were the circumstances? How did you overcome you guilt?

listen to me please
inheriting feeling guilt
just talk about it

Blue - Tired Trees