St Stephan Cathedral, Budapest

I vår tid!

Skrivpuff: Vid.

tänk att man kan bli
helgonförklarad
i vår tid
det finns en man
en vanlig man
kallad påve
som kan
i vår tid
han har nu
helgonförklarat
två kvinnor
i vår tid

jag står vid sidan om och tittar på
i vår tid

St Stephan Cathedral, Budapest

Advertisements
This entry was published on 2015-12-19 at 01:31. It’s filed under blue, Budapest, church, photography, Poetry, Skrivpuff and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

2 thoughts on “I vår tid!

  1. foxy on said:

    Ja det känns lite avvikande…i vår tid…

  2. Bra! Visst är tanken svindlande.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: