Blue Street Art Balloon

En dag – men inte idag

Skrivpuff: Besked.

sprudlande
forsande
sammanstrålande
i dans
en piruett
bugning
och se’n
öm pardans
vi

bokstäverna
ordbildningarna
meningsskapandet
allt blir till
poesi
när du
talar
till
mig

en dag
men inte
idag
ska du få
mitt
besked

Blue Street Art Balloon

Advertisements
This entry was published on 2015-12-10 at 01:10. It’s filed under Art, blue, Budapest, photography, Poetry, Skrivpuff, street art, wall and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

7 thoughts on “En dag – men inte idag

  1. Kreativt som alltid.

  2. Ewa W Olofsson on said:

    Å så fint!

  3. Grå Papegoja on said:

    Utsökt poesi. Nu blev jag nyfiken på vad det är för besked.

  4. Vilken fin bild av förälskelse, tycker jag.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: